Компанія ТОВ «IGE» є постачальником обладнання для врізання під тиском у водопровідних та газових мереж, з робочим тиском до 12 бар. Продукція характеризується простою та надійною конструкцією, виготовлена ​​зі сталі та додатково захищена від корозії за допомогою оцинковки. Завдяки відповідному підбору свердлів, машини роблять необхідне врізання в будь-якому матеріалі. Діапазон врізання можна регулювати через загвинчування до стрижня додаткових подовжувачів. Завдяки спеціально розташованій у підшипнику притискній пружині, є можливим контроль та утримування стійкого напору свердла на трубі. Завдяки цьому, врізання відбувається швидко і не вимагає великих зусиль, а отриманий отвір має гладкі краї. Після завершення врізання під тиском вирізаний матеріал витягується назовні. Машини зможуть здійснювати врізання в будь-якому розташуванні, а також працювати як з різьбовою, так і фланцевою. арматурою. Постачальник пропонує два види машини – UNIVERSAL ТИП 22 та UNIVERSAL ТИП 20. У обох машин, існує можливість встановити замість ключа пневматичний або гідравлічний приводи, без будь-яких переробок.

UNIVERSAL ТИП 22

Діапазон діаметрів: від 1″ до 6″

Корисне подання: 220 мм

Максимальний діапазон врізання: 600 мм

Стандартний привід: ручний тріскачний ключ із заводною ручкою.

UNIVERSAL ТИП 20

Діапазон діаметрів: від 1/2″ до 2″

Корисне подання: 160 мм

Максимальний діапазон врізання: 360 мм

Стандартний привід: ручний тріскачний ключ із заводною ручкою.

IGE LLC is a supplier of pressure cutting equipment for water and gas networks, with an operating pressure of up to 12 bar. The products are characterized by a simple and reliable construction, made of steel and additionally protected from corrosion by galvanizing. Thanks to the appropriate selection of drills, the machines make the necessary incisions in any material. The cutting range can be adjusted by screwing additional extensions to the rod. Thanks to a specially located clamping spring in the bearing, it is possible to control and maintain a stable drill pressure on the pipe. Due to this, the cut is fast and does not require much effort, and the resulting hole has smooth edges. After cutting under pressure, the cut material is pulled out. The machines will be able to make cuts in any location, as well as work with both threaded and flanged. fittings. The supplier offers two types of machines – UNIVERSAL TYPE 22 and UNIVERSAL TYPE 20. In both machines, it is possible to install instead of the key pneumatic or hydraulic actuators, without any modifications.

UNIVERSAL TYPE 22

Diameter range: from 1 “to 6”

Useful view: 220 mm

Maximum cutting range: 600 mm

Standard drive: manual ratchet wrench with crown.

UNIVERSAL TYPE 20

Diameter range: from 1/2 “to 2”

Useful view: 160 mm

Maximum cutting range: 360 mm

Standard drive: manual ratchet wrench with crown.

Компания ООО «IGE» является поставщиком оборудования для врезки под давлением водопроводных и газовых сетей, с рабочим давлением до 12 бар. Продукция характеризуется простой и надежной конструкцией, изготовлена ​​из стали и дополнительно защищена от коррозии с помощью оцинковки. Благодаря соответствующему подбору сверл, машины производят необходимую врезку в любом материале. Диапазон врезки можно регулировать через завинчивание в стержень дополнительных удлинителей. Благодаря специально расположенной в подшипнике прижимной пружине, возможен контроль и удержание устойчивого напора сверла на трубе. Благодаря этому врезание происходит быстро и не требует больших усилий, а полученное отверстие имеет гладкие края. После завершения врезки под давлением вырезанный материал извлекается наружу. Машины смогут производить врезку в любом расположении, а также работать как с резьбовой, так и фланцевой. арматурой. Поставщик предлагает два вида машины – UNIVERSAL ТИП 22 и UNIVERSAL ТИП 20. У обеих машин существует возможность установить вместо ключа пневматический или гидравлический приводы, без каких-либо переработок.

UNIVERSAL ТИП 22

Диапазон диаметров: от 1″ до 6″

Полезное представление: 220 мм

Максимальный диапазон врезки: 600 мм

Стандартный привод: ручной тресковой ключ с заводной ручкой.

UNIVERSAL ТИП 20

Диапазон диаметров: от 1/2″ до 2″

Полезное представление: 160 мм

Максимальный диапазон врезки: 360 мм

Стандартный привод: ручной тресковой ключ с заводной ручкой.